Mentes vzw, is de netwerkorganisatie, die in opdracht van Kind en Gezin instaat voor de organisatie via haar aangesloten leden van een kwalitatieve ondersteuning van de organisatoren van Kinderopvang in Vlaanderen en Brussel. Een ruime en belangwekkende opdracht zowel vanuit het nieuw gegeven “de creatie van een dynamisch netwerk” als het sociaal en pedagogisch belang van kinderopvang. Vanuit die context wou Mentes de expertise aantrekken van onafhankelijke bestuurders waarbij gestreefd werd naar een vijftig procent aandeel van vrouwen. “Woman on Board “ was hierbij een ideaal toegangskanaal en aldus kon na de toetredingsprocedure Isabelle Van Iseghem, met haar ruime expertise in organisatietransformatie en financieel beheer als onafhankelijk lid van het Bestuursorgaan bevestigd worden.

Raf Vandenbussche
-voorzitter Mentes vzw –

Corporate Partners

Privacy statement Privacy Statement
Icon Back to top
X