“Meer dan 8 op de 10 bestuurders is voorstander van quota om een meer genderevenwichtige raad van bestuur te stimuleren. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Profacts in opdracht van Women on Board. Opvallend is echter dat vooral vrouwelijke bestuurders gewonnen zijn voor (de uitbreiding van) quota. Women on Board concludeert dan ook dat het belangrijker is om in te zetten op draagvlak voor genderdiversiteit dan op opgelegde quota.”

door ZigZagHR

Lees verder

Corporate Partners

Privacy statement Privacy Statement
Icon Back to top
X